Oferta

program
  Plan dnia
 • 7:00 -8:30
  • schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty z rodzicami
  • indywidualna realizacja zadań edukacyjnych
  • zabawy w kącikach zainteresowań
  • przygotowanie pomocy do zajęć
  • rozmowy indywidualne z dziećmi
  • ćwiczenia poranne
  • przygotowanie do śniadania
  • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych (nauka mycia rąk, korzystania z toalety, zachowania czystości w łazience, oszczędnego korzystania z wody).
 • 8:30 – 9:00
  • ŚNIADANIE
 • 9:00 – 12:15
  • zajęcia programowe będące realizacją treści z zakresu wychowania społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego, estetycznego, zdrowotnego (tj.: mowa, matematyka, plastyka, śpiew, ćwiczenia gimnastyczne)
   • zajęcia terapeutyczne z logopedą
   • zajęcia z języka
   • gimnastyka korekcyjna
  • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą
  • spacery, pobyt na placu zabaw
 • 12:15-12:30
  • przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych (mycie rąk, nauka nakrywania stołu do posiłków).
 • 11:30 – 12:30
  • OBIAD
 • 12:30 – 14:00
  • odpoczynek: czytanie książki przez nauczyciela, drzemka, słuchanie nagrań, bajek z magnetofonu
  • zajęcia programowe
  • zajęcia edukacyjne indywidualne lub w zespołach (realizacja zajęć dodatkowych – zumba, judo, matematyka, akrobatyka, itp.)
  • zabawy ruchowe (ćwiczenia profilaktyczne)
  • praca wyrównawcza (rozwijanie uzdolnień, korygowanie zaburzeń) zabawy wg. zainteresowań dzieci
  • pobyt na placu zabaw
  • czynności higieniczne i samoobsługowe
 • 15:00 – 15:30
  • PODWIECZOREK
 • 12:30 – 14:00
  • rozmowy indywidualne z dziećmi
  • obserwowanie sytuacji wychowawczych
  • zabawy dowolne w sali lub/ i na placu zabaw, praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci