Oferta

program

Naszym głównym założeniem przy realizacji podstawy programowej jest zachowanie odpowiednich proporcji między edukacją, a zabawą i odpoczynkiem dzieci. Ramowy rozkład dnia zawiera stałe elementy, których powtarzalność zapewnia dziecku komfort zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.

Zajęcia logopedyczne

Na zajęciach logopedycznych stymulujemy prawidłowy rozwój mowy. Opieką logopedyczną obejmowane są dzieci od 2,5 roku życia, do ukończenia edukacji przedszkolnej. Zajęcia grupowe prowadzone są w ramach karnetu jeden raz w tygodniu. Rodzice otrzymują diagnozę dziecka oraz zalecenia w przypadku potrzeby zajęć indywidualnych.

Gimnastyka korekcyjna

Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania postawy. W tym okresie występują najczęściej różnego rodzaju nieprawidłowości w postawie ciała, które rozwijają się i przekształcają w wady. Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna się uwidaczniać około piątego roku życia dziecka. Program zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej służy wspomaganiu prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka, kształtowaniu prawidłowej postawy oraz eliminowaniu błędów w postawie dziecka.

Nauczanie metodą projektu

Innowacyjnym podejściem naszej placówki jest nauczanie metodą projektu. Podejście projektowe zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby dzieci samodzielnie zdobywały wiedzę. Ważnym aspektem pracy nauczyciela jest również uważna obserwacja oraz dokumentowanie działań dzieci. W podejściu projektowym dzieci uczą się logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków. Ważnym elementem pracy projektowej jest aktywne włączanie współpracy rodziców i środowiska lokalnego.

Matematyka po angielsku z elementami kodowania i programowania

to innowacyjny projekt, który ma na celu rozwój kreatywności i logicznego myślenia. Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone. Wszystko to robimy zwracając się do dziecka w języku angielskim, dzięki czemu poziom osłuchania z tym językiem jest na optymalnym poziomie. Zajęcia prowadzone są w grupach 5-cio i 6-ciolatków.

Nauka języka angielskiego

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, w oparciu o metodę immersji, TPR (Total Physical Response), zabawę, English by Art oraz elementy metody bezpośredniej. Metoda immersji zakłada „zanurzenie” w języku. Dziecko słyszy język angielski wokół siebie; w piosenkach, podczas codziennych czynności, w zabawie jako że nauczyciele zwracają się do dzieci zwrotami poznanymi w danym dniu, tygodniu, miesiącu. Metoda TPR polega na reagowaniu na komunikaty nauczyciela w języku angielskim; wykonywanie czynności, reagowanie na język angielski w zabawie. Metoda bezpośrednia pozwala na swobodną komunikację już od pierwszych zajęć, zaczynamy od podstawowych zwrotów, nazywamy świat wokół nas a później w miarę poznawanie nowych słów zasób zwrotów jest poszerzany. Dopełnieniem jest metoda nauki języka angielskiego przez sztukę (English by Art) bo przecież maluchy czerpią ogromną radość poznawczą z malowania, odgrywania ról w zabawie czy śpiewania.

Przewidziany czas nauki języka angielskiego uzależniony jest od grupy wiekowej i możliwości psychofizycznych dzieci tak, aby w jak najlepszym stopniu i zgodnie ze swoim potencjałem rozwojowym mogły przyswajać nowe słownictwo w języku angielskim. Zajęcia odbywają się każdego dnia, a lektor przez cały czas zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim.

Wychowawcy grup realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego głównie w języku polskim, a nauczyciele języka angielskiego w języku angielskim, co sprawia, że dzieci w naturalny dla siebie sposób uczą się nowych treści w dwóch językach. Dodatkowo nauczyciele wychowawcy przy różnych okazjach, w ciągu całego pobytu dzieci w przedszkolu zwracają się do nich w języku angielskim, w razie potrzeby wyjaśniając wypowiedzi w języku polskim.

W Przedszkolu Niepublicznym Żyrafa język angielski towarzyszy dzieciom przez wiele godzin w ciągu dnia. Kładziemy nacisk na systematyczność i współpracę między nauczycielem a wychowawcami grup, by nauka języka angielskiego była nie tylko przyjemną przygodą dla naszych wychowanków, ale także przynosiła pożądane efekty nauczania.

Język hiszpański

Celem zajęć z języka hiszpańskiego jest uświadomienie dzieciom, że ludzie na świecie porozumiewają się w wielu różnych językach, umożliwienie im poznania melodii drugiego języka obcego, próba wzbudzenia w nich ciekawości innego języka, innej kultury, innego sposobu wyrażania myśli, innego akcentu. To wstęp, do czegoś co potem będą mogli rozwijać i doskonalić w szkole podstawowej i na dalszych etapach nauki. Zajęcia prowadzone są w grupach 6-cio latków

W naszej pracy wykorzystujemy także:

  • Dziecięcą matematykę prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
  • Metodę porannego kręgu
  • Pedagogikę zabawy KLANZA